Почивки

При организиране и реализация на всяко индивидуално и групово пътуване за нашите клиенти, желанието и целта от страна на служителите на "ВАСТЕЛС-България" е не само да бъде предложено на всяка цена и при всички случаи най-евтиния вариант на пътуване.

Желанието и целта на всички служители на "ВАСТЕЛС-България" е при изграждане на всяка оферта, да бъде предложен най-изгодния и едновременно с това най-удачен вариант за конкретното пътуване, спрямо определения бюджет и спрямо регулярните очаквания и изисквания за качество на корпоративния клиент.

Уикенд в Европа

{event_dates_en}
{from_date_en format="%d"}.{from_date_en format="%m"} - {to_date_en format="%d"}.{to_date_en format="%m"}
{from_date_en format="%Y"}

{event_title_en}

{event_place_en}
 
{/event_dates}