Медицински застраховки

Основно изискване на всички европейски държави е пътниците, които ги посещават да имат медицинска застраховка. Ние Ви предламе изключително изгодни асистант застраховки на компанията:

Solid insurances Solid Insurance UNICA Unica Insurance

Тези застраховки са асистанс, което означава, че ако настъпи застрахователно събитие, не е необходимо пътникът да се разплаща на място. Разплащанията стават между застрахователната компания и болницата (отнася се за всички държавни здравни заведения).

Видове застраховки:

Покритието на полицата може да бъде:

Разходите, които се покриват от застраховката са:

Необходими данни за издаване на застраховка:

{event_dates_en}
{from_date_en format="%d"}.{from_date_en format="%m"} - {to_date_en format="%d"}.{to_date_en format="%m"}
{from_date_en format="%Y"}

{event_title_en}

{event_place_en}
 
{/event_dates}