Съдействие при издаване на визи

"ВАСТЕЛС-България" ще Ви предложи пълна информация за визовите изисквания на отделните държави, ще Ви съдейства при попълване и подаване на необходимите документи, ще Ви представлява при получаване на паспорта с положената виза.

В офисите на "ВАСТЕЛС-България" се приемат заявки за оформяне на туристически, бизнес, транзитни, частни, работни и други визи, за еднократни и многократни посещения в САЩ, Австралия, Египет, Дубай, Русия, Казакстан, Виетнам, Китай, Индия, ЮАР, Саудитска Арабия и др.

Стойността на услугата за издаване на виза зависи от конкретния случай (държавата за която се кандидатства за издаване на виза, стойността на задължителната консулска такса за обработка на визата, типът и категорията (еднократна или многократна) на визата, срокът за издаването и).

Кандидатите предоставят изисканите документи в пълен комплект и носят отговорност за тяхната автентичност, валидност и достоверност на информацията посочена в тях.

При пътуване с малолетни и непълнолетни лица е възможно да бъдат изискани допълнителни документи, които се определят според индивидуалния случай.

"ВАСТЕЛС-България" не носи отговорност за отказ за издаване на виза от страна на съответното посолство, както и за санкции в следствие просрочване максимално допустимия период на престой в която и да било от визовите дестинации.

Суми, заплатени за подготовка и издаване на визи не се възстановяват в случай на отказ за издаване на виза или анулиране на цялото пътуване.

Ако се нуждаете от виза, моля попълнете приложената онлайн форма. С удоволствие ще отговорим на Вашите въпроси.

{event_dates}
{from_date format="%d"}.{from_date format="%m"} - {to_date format="%d"}.{to_date format="%m"}
{from_date format="%Y"}

{event_title}

{event_place}
 
{/event_dates}