Билети за международен железопътен транспорт

InterRail One Country Pass

InterRail One Country Pass – Тази карта дава възможност за неограничен брой пътувания с влак 3/4/6/8 дни в рамките на 1 месец, като дните не е необходимо да са последователни.

Картата е валидна за пътувания с влак на територията на една от следните европейски държави: Австрия, Бенелюкс (Белгия, Нидерландия и Люксембург), България, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Македония, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Турция, Унгария, Финландия, Франция, Хърватска, Чехия, Швейцария и Швеция.

Притежателят на InterRail One Country Pass е необходимо да заплаща допълнително за резервации за място (седящо място, място в кушет или в спален вагон) за конкретните влакове, с които избере да пътува, в случай че избраните влакове са от категория, изискваща задължителна резервация.

Картите InterRail One Country Pass могат да се ползват само от лица, живеещи постоянно в Европа.

Картите не важат за пътувания с влак на територията на страната, в която лицето живее постоянно.

Картите са поименни и не могат да се преотстъпват.

При издаване на InterRail One Country Pass цени с намаление ползват деца (4-11 г. вкл.) и младежи (12-25 г. вкл.).

{event_dates}
{from_date format="%d"}.{from_date format="%m"} - {to_date format="%d"}.{to_date format="%m"}
{from_date format="%Y"}

{event_title}

{event_place}
 
{/event_dates}