Медицински застраховки

Основно изискване на всички европейски държави е пътниците, които ги посещават да имат медицинска застраховка. Ние Ви предламе изключително изгодни асистант застраховки на компанията:

Solid insurances Solid Insurance UNICA Unica Insurance

Тези застраховки са асистанс, което означава, че ако настъпи застрахователно събитие, не е необходимо пътникът да се разплаща на място. Разплащанията стават между застрахователната компания и болницата (отнася се за всички държавни здравни заведения).

Видове застраховки:

 • туристически застраховки;
 • туристическа застраховка с лимит за анулирано пътуване;
 • групова застраховка;
 • работна застраховка;
 • семейна застраховка;
 • застраховка за спортисти;
 • едногодишна застраховка за многократно пътуване – Мултитрип.

Покритието на полицата може да бъде:

 • 10 000 euro
 • 15 000 euro
 • 20 000 euro
 • 25 000 euro
 • 30 000 euro
 • 50 000 euro

Разходите, които се покриват от застраховката са:

 • медицински разходи в случай на хоспитализация;
 • медицински разходи за амбулаторно лечение;
 • спешно евакуиране и спасителни операции;
 • репатриране на тленни останки;
 • зъболечение в размер на 150 euro;
 • предаване на спешни съобщения при екстремни ситуации;
 • доставяне на лекарства.

Необходими данни за издаване на застраховка:

 • Трите имена на латиница от документа, с който ще се пътува;
 • Номер на документа, с който ще се пътува;
 • Валидност на документа, с който ще се пътува;
 • Дата на раждане;
 • Адрес и телефон.
{event_dates}
{from_date format="%d"}.{from_date format="%m"} - {to_date format="%d"}.{to_date format="%m"}
{from_date format="%Y"}

{event_title}

{event_place}
 
{/event_dates}