За допълнителна информация и контакт:

София 1202 Централна гара
бул."Мария Луиза" 102

тел./факс +2-931-11-17

тел./факс +2-931-06-36

Офис 1

София 1715

жк "Младост ІV"

"Бизнес Парк София" сграда № 9, партер

тел.: +2-489-9-489

тел.: +2-489-95-95

факс: +2-489-96-06

e-mail:

Офис 2