Справка за сертификати

Въведете името или УИН на търсения участник и натиснете бутона "Справка".

ИНСТРУКЦИЯ:

Търси се само точно съответствие. Моля, въведете или име на участник, или УИН.

УИН се въвежда изцяло, само с цифри, без други знаци.

Име се въвежда, като се изписва:

  • името и фамилията на участника;
  • без титли и звания;
  • имената на българските лекари се изписват на кирилица, а на чуждестранните лекари - на латиница.
  • първата буква на имената е главна, а останалите - редовни.

Примери:

  • доц. д-р Иван Иванов - въвежда се: Иван Иванов
  • Prof. Dr. Karl WASSMANN - въвежда се: Karl Wassmann
{event_dates}
{from_date format="%d"}.{from_date format="%m"} - {to_date format="%d"}.{to_date format="%m"}
{from_date format="%Y"}

{event_title}

{event_place}
 
{/event_dates}