Конгреси, конференции, фирмени семинари и мероприятия

Архив

Конгреси, конференции и мероприятия - Архив 2012


повече

Конгреси, конференции и мероприятия - Архив 2011


повече

{event_dates}
{from_date format="%d"}.{from_date format="%m"} - {to_date format="%d"}.{to_date format="%m"}
{from_date format="%Y"}

{event_title}

{event_place}
 
{/event_dates}